Zlínské
Zelenenoviny.cz

Zlínská zoo využívá dešťovou vodu

2.2.2021 | Zlín

Zoo Lešná je velice oblíbeným místem na Moravě. K vidění jsou zde zvířata z různých koutů světa. Oblíbené jsou surikaty, hyeny skvrnité, sloni afričtí, žirafy, nosorožci, tygři, klokani, lenochodi dvouprstí, lachtani, rejnoci, aligátoři a tučňáci. Spotřeba vody v zoo je vysoká a proto se snaží jakkoli vodu uspořit.

 


 

 

Voda je nejvzácnější surovina a svědomité zacházení s tímto zdrojem získává víc a víc na významu. Zoo Zlín již několik let zavádí nejrůznější technická a provozní opatření právě při hospodaření s vodou. Jejich přínos se začíná plně ukazovat, v loňském roce zahrada dosáhla 20% úspory vidy ve srovnání s rokem 2019. Podařilo se také instalovat další retenční nádrž, zoo tak nyní dokáže zachytit více než 200 m3 dešťovky.

 

Zlínská zoo ročně spotřebuje přes 40 000 m3 vody. I při neustálém rozvoji areálu se spotřebu vody daří udržet prakticky v neměnné výši. Dvě třetiny potřebné vody zoo pokryje z vlastních zdrojů, zbývající část odebírá z veřejného vodovodního řádu. I tak platby za vodu představují citelnou položku v provozních nákladech, každá úspora má proto své opodstatnění.

 

Instalované dálkové odečty hlásí spotřebu vody každých 15 minut. Díky nim se dá velmi rychle odhalit jakékoliv úniky ve vodovodním řádu. Zoo se podařilo realizovat tolik potřební zaizolování bazénu lachtanů. To vše ve srovnání s rokem 2019 přineslo úsporu 7 000 m3 vody. Jen pro zajímavost, toto množství by 3x naplnilo zlínský 50 m plavecký bazén. 

 

Celkovou spotřebu vody v areálu z 90 % ovlivňuje chovatelský provoz zahrady. V případě instalace retenčních nádrží na dešťovou vodu je Zoo Zlín skutečným průkopníkem v rámci Unie českých a slovenských zoo.

 

Zoo má v současní době k dispozici nádrže o objemu přes 200 m3, to představuje již více než slušnou zásobu vody. V letošním roce toto množství zvýšíme o dalších 80 m3. V zahradnictví přibude nádrž o objemu 50 m3, při výstavbě expozice Jaguar Trek pak cisterna s kapacitou 30 m3.

 

Zahrada zachycenou dešťovou vodu využívá k zálivce rostlin, pro chovné bazény sladkovodních ryb nebo k provozování vodních systémů. 

 

Instalace retenčních nádrží je finančně náročná, ekonomická vyhodnocení však plně potvrzují její přínos. Pro zoo to znamená nejen důležitý ekonomický benefit, ale také zajištění zásob vody pro pravidelná období sucha.

 

 

Redakčně upraveno. 

Zdroj: Zlin.cz

Zdroj fota: Archiv Zoo Zlín

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: