Zlínské
Zelenenoviny.cz

Kroměříží jen pěšky nebo na kole

18.5.2018 | Město Kroměříž

KroměřížMěsto Kroměříž zamýšlí snížit počet aut, která se pohybují v centru. Do konce roku 2019 chce proto vypracovat plán udržitelné městské mobility. Ve středu města by se občané a návštěvníci mohli v budoucnu pohybovat jen pěšky nebo na kolech.


Městský úřad připravuje plán udržitelné městské mobility, který by měl analyzovat stávající stav a navrhnout řešení problémů, které ve městě vznikají při přesunu jeho obyvatel, lidí dojíždějících za prací a do škol i turistů. Vedení města by chtělo usilovat o snížení počtu aut, přijíždějících do města. Auta by měla zůstávat na odstavných plochách na jeho periferii. Obyvatelé by se do centra dostali městskou hromadnou dopravou, v historické části města by se pak lidé pohybovali jen pěšky nebo na kole.

Plán udržitelné městské mobility město chystá díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí, která činí jeden milion korun. Stejnou částku radnice přidá ze svého rozpočtu. Plán by měl být hotový do konce roku 2019 a zahrnuje například analýzu dopravního chování obyvatel, kterou město získá pomocí dotazníků. 

Na přípravě dokumentu se kromě města podílí i policie, správci komunikací, dopravci, Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje či významní zaměstnavatelé. Hlavním cílem je komplexní řešení dopravní dostupnosti, zvýšení bezpečnosti dopravy a snížení jejích negativních vlivů na životní prostředí.

Redakčně upraveno

Zdroj: http://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/plan-udrzitelne-mestske-mobility-navrhne-zmeny-v-doprave-v-kromerizi/

Zdroj fotky: https://cs.wikipedia.org

Více informací najdete v rubrikách:



    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: