Zlínské
Zelenenoviny.cz

Zlín daruje kompost občanům třídícím odpad

8.5.2018 | Město Zlín

kompost

Obyvatelé Zlína, kteří se podílí na sběru biologicky rozložitelného odpadu, si mohou i letos vyzvednout zdarma kompost. Město tak občany informuje o výhodách třídění odpadu. Odběr se uskutečňuje na kompostárně v areálu skládky Suchy důl.

Stejně jako v minulých letech, i letos mohou občané Zlína zapojení do systému odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (mají hnědou popelnici nebo bydlí v oblasti svozu), využít služeb zlínské kompostárny a bezplatně si zde pořídit kvalitní kompost a to až do výše stanoveného limitu.

 • limit je 250 kg za kalendářní pololetí na číslo popisné (nebo byt v případě více bytů na jednom č. p.;250 kgje asi0,5 m3), tedy jedenkrát v období leden – červen, podruhé v období červenec – prosinec, limity nelze sčítat,
 • odběr kompostu nad limit lze pouze za úhradu ve výši 500 Kč/t (0,5 Kč/kg); např. odveze-li si občan zapojený do odděleného svozu BRKO v červnu např.300 kg, uhradí pouze 25 Kč za nadlimitních50 kg,
 • občané nezapojení do systému odděleného sběru BRKO (mimo rajony svozu BRKO) mohou odebrat kompost pouze za úhradu ve výši 500,- Kč/t,
 • odběr je umožněn na kompostárně v areálu skládky Suchý důl a to pouze do výše disponibilních zásob,
 • nakládku kompostu si zajišťuje každý občan vlastními prostředky.

NOVĚ VÝDEJ KOMPOSTU: středa 16 - 19 h; sobota 7:30 - 12:30 h

Od 2. 5. 2018 dochází k rozšíření provozní doby skládky  -  příjem odpadů v pracovní dny 7:00 - 19:00 (bez přestávek) a o víkendech 7:30 - 12:30 hod.

Zdroj: http://www.zlin.eu/informace-k-vydeji-kompostu-a-zmena-provozni-doby-skladky-suchy-dul-aktuality-4306.html

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Co se dělá pro životní prostředí:

  Reklama: