Zlínské
Zelenenoviny.cz

Zlínská zoo vypustila dva sýčky do volné přírody

16.11.2020 | Zlín

Pracovníci zlínské zoo vypustili do volné přírody poblíž Napajedla dva sýčky, které navíc vybavili miniaturními vysílačkami.


 

 

Zlínská zoo se již několik let aktivně účastní posílení volně žijící populace drobné české sovy sýčka obecného. Patří mezi nejohroženější druhy ptáků v České republice, odborníci celkovou populaci na našem území odhadují na méně než 100 párů.

 

Sýčci, které nyní pracovníci zoo vypustili u Napajedle, pocházejí z odchovu v Zoo Chomutov. Pro jejich vypuštění byla zvolena lokalita v místě pastvin hřebčína Napajedla-Pěnné, a to mezi slepými rameny řeky Moravy Pahrbkem a Německé. Před vypuštěním ptáci strávili tři týdny ve voliéře umístěné přímo na pastvinách. Mohli si tak prohlédnout nejbližší okolí a seznámit se s ním.

Před vypuštěním pracovníci zoo oba sýčky vybavili drobnými vysílačkami. Podobají se malým baťůžkům, ptáci je mají na zádech. Díky nim mohou pracovníci pravidelně sledovat jejich pohyb v dané lokalitě. Dostali také ornitologické kroužky. Údaje z monitoringu navíc poslouží pro zpracování diplomové práce zaměřené na populaci sýčků ve zmíněné lokalitě a jejím blízkém okolí.

 

První reintrodukci sýčků zlínská zoo zrealizovala v roce 2013. Uskutečnila se na stejném území jako ta letošní, do volné přírody tehdy vypustili pět jedinců odchovaných ve zlínské zoo. Další následovala v roce 2016, kdy ve zmiňované lokalitě vypustili čtyři ptáky. V místě vypuštění bylo také nainstalováno několik hnízdních budek, které jsou chráněné proti vniknutí predátorů, především kun.

 

Sýček obecný patří mezi nejohroženější druhy ptáků v České republice. Ještě na začátku minulého století byl však nejběžnější sovou, populace čítala několik tisíc až desítek tisíc párů. Během posledních let bohužel došlo k obrovskému poklesu, jen v letech 1985-2003 počet sýčků pokles o téměř 60%. Tento trend se nezastavil ani v následujících letech. Obdobně alarmující situace je známi i z okolních středoevropských států. Hlavním důvodem jsou především velké změny v kulturní krajině. Sýčkovi vyhovuje pestrá skladba krajiny s pastvinami, kosenými loukami a menšími políčky, která umožňuje lov drobné kořisti. Takových ploch však razantně ubývá. Další problém představují predátoři, především kočky a kuny, ale i nedostatek vhodných míst pro hnízdění.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Zlín.cz

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: