Zlínské
Zelenenoviny.cz

Zlín má stromy pod kontrolou

21.2.2020 | Zlín

Stromy pod kontrolou, to je název projektu, do něhož je už několik let zapojeno i město Zlín. Aktuálně je v této databázi vedeno více než 22 tisíc zlínských stromů. V databázi si může laická i odborná veřejnost vyhledat takřka všechny stromy, které rostou na veřejných plochách ve městě. Zjistit si lze jejich popis, zdravotní stav nebo perspektivu. Právě probíhající období vegetačního klidu tak slouží i ke kontrole jejich zdravotního stavu. Nemocné a nebezpečné dřeviny pak musejí být odstraněny a nahrazeny. 

 

Portál Stromy pod kontrolou zaznamenává i předchozí zásady a ošetření a proto i dokáže sám navrhovat stromy a jednotlivé plochy, které jsou vhodné k aktuální kontrole. Kontrola se provádí také na základě podnětů občanů Zlína. 

 

Ve většině případů se jedná o běžnou vizuální kontrolu, kdy je hodnocen celkový stav stromu s viditelnými defekty. V případě podezření na jiné poškození, které nelze vizuálně rozpoznat, se doporučují detailnější hodnocení stromů, především pomocí přístrojových testů jako jsou tahová zkouška nebo akustický tomograf. Ročně tak projde kontrolou přibližně 2000 stromů ve Zlíně. 

 

Nelze předem odhadovat, kolik stromů doporučí kontrola ke kácení, odhadem to bývají jednotky procent. Mezi převažující důvody odstranění patří špatný zdravotní stav stromů, jako jsou hniloby nebo dřevní houby, a také špatná fyziologický vitalita dřevin. To znamená, že dřeviny silně prosychají či jsou již suché. 

 

 

Redakčně upraveno. 

Zdroj: Zlin.cz

Zdroj fota: pixabay.com 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: