Zlínské
Zelenenoviny.cz

Začíná regenerace zeleně pod zlínským sídlištěm Jižní Svahy

1.2.2018 | Zlín

Jižní svahyV nejbližších dnech začne realizace projektu „Regenerace ploch lokálního ÚSES pod sídlištěm Jižní Svahy, k. ú. Zlín“, který má za cíl upravit plochu zeleně, rostoucí na svazích pod sídlištěm. Jedná se o pás zeleně od křižovatky Gahurova přes zeleň nad OC Čepkov, pod kostelem na Jižních Svazích až po Nivy.

"Navrženými opatřeními dojde k likvidaci invazivních druhů, celkovému zvýšení pestrosti druhů stromů a keřů, obnově lučních porostů, záchraně ploch se starými odrůdami ovocných dřevin, vnášení prvků pro podporu rostlin a živočichů, zvýšení bezpečnosti občanů v blízkosti často využívaných chodníků i ponechání vybraných ploch dřevin samovolnému vývoji," uvedla Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství. V souvislosti s realizací záměru vyplývají pro občany i určitá omezení. V první fázi bude do konce března 2018 probíhat kácení. Největší zásah do zeleně bude v okolí chodníku od Čepkova na Jižní Svahy. Upozorňujeme občany, že se v lokalitě budou pohybovat pracovníci s motorovými pilami, auta a stroje na štěpkování dřevní hmoty. V létě budou pokračovat ořezy dřevin a keřů, úprava terénu, zakládání trávníků, skončí se na podzim výsadbami.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Mapu s kompletním vyznačením řešeného území naleznete v přiloženém souboru. 

zdroj: www.zlin.eu

Další informace viz http://www.zlin.eu/prostor-po-torzu-na-jare-se-stane-mistem-pro-prochazky-aktuality-4119.html

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Reklama: