Zlínské
Zelenenoviny.cz

Začaly práce na plánované revitalizaci Huťského lesíku

22.2.2018 | Valašské Meziříčí

Huťský lesíkObčané i návštěvníci města se již brzy dočkají dalšího funkčního místa pro každodenní rekreaci. Začala již dlouho plánovaná revitalizace Huťského lesíku. Práce by měly být ukončeny v červnu tohoto roku.


„Jsem rád, že se s revitalizací lesíku začalo. Naším cílem je, aby se tato lokalita začala využívat pro účely rekreace, nicméně v souladu s přírodou. Na projekt se městu podařilo získat dotaci, která pokryje až 80 procent nákladů,“ řekl místostarosta města Josef Vrátník.  

V pátek 19. ledna proběhlo předání staveniště realizační firmě Bedynar s. r. o., která zvítězila ve výběrovém řízení, a současně byly zahájeny počáteční práce. „V první fázi projektu se vyznačily stromy dle projektové dokumentace určené buď ke kácení, nebo k odbornému ošetření. Aktuálně probíhá kácení a poté bude následovat odborné ošetření vybraných stromů stromolezeckou technikou. Současně s tímto probíhá vyznačení trasy a příprava materiálu pro zhotovení štěpkové stezky a další práce,“ uvedl referent odboru komunálních služeb Tomáš Kunc.

V Huťském lesíku tak budou odstraněny nepůvodní dřeviny a prostor bude doplněn novými výsadbami stromů a keřů. „Vznikne nová štěpková stezka a biotopy pro volně žijící živočichy jako jsou například broukoviště nebo kamenné zídky. Podél cyklostezky bude založena květnatá louka,“ doplnil místostarosta.

Náklady na realizaci projektu „Regionální biokoridor 1553 - segment Huťský lesík“, činí téměř 1,6 milionu korun. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

zdroj: www.valasskemezirici.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Reklama: