Zlínské
Zelenenoviny.cz

Výlet na přírodní památku v Koryčanech

10.9.2021 | Zlín

Kazatelna je velmi zajímavý skalní útvar se železným dvouramenným křížem z roku 1972 a výhledem přes údolí Kyjovky na protější Chřibské hřbety, hrad Cimburk a na část přehrady.


Popsali to na vícero způsobů mnozí znalci. Chřiby - a především okolí jejich vstupní brány Koryčan - mají moc přímo magickou. Starosti mizí v prosluněných bukových i smíšených lesních porostech, a když už si vyženete z hlavy běžné šedočerné myšlenky třeba návštěvou pořád pohlednější zříceniny Cimburku anebo Pečínkovy skály či ještě mohutnějšího skalního útvaru Kozla, můžete ve stylu londýnského Hyde Parku a konkrétně jeho Speakers' Corner pustit do světa své často tajené myšlenky.

 

Jste totiž na osm metrů vysokém svérázném pískovcově – flyšovém skalním útvaru – Kazatelně. Traduje se, že tu kázal už svatý Metoděj, později ve středověku augustiniánští kněží. Každopádně tu v roce 1972 vztyčili dvojramenný kříž, kdy a jak vznikly schody, jimiž se hravě dostanete nahoru, to už se historicky dohledává daleko hůře.

 

Není bez zajímavosti, že si tu nejen recesisté stále častěji tříbí své myšlenky a rétorické projevy. Kdo zkusil, odcházel prý osvěžen a uspokojen ještě více než vodou ze studánky u nedaleké křižovatky cest zvané U Mísy.

 

Vůbec jde o velmi zajímavou lokalitu, jen kousek odsud si prodávají ruce Zlínský a Jihomoravský kraj, lákadlem je zmíněný Cimburk, kousek dolů od něj se rozprostírá už desítky let zásobárna pitné vody, Koryčanská údolní nádrž.

 

Podél ní se dostanete k momentálně hodně vyhledávanému kempu, těsně vedle je pak koupaliště, chatová oblast Zdravá voda.

O kus dál pak náměstí, za ním zámek a pod ním několik oblíbených restaurací s pozvolna se měnící (k lepšímu) tváří. Pořád se tu ještě ve velmi slušných porcích najíte i pod 100 korun.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Zlin.cz

Zdroj fota: Zlin.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Reklama: