Zlínské
Zelenenoviny.cz

Vsetín opravuje hřiště i chodníky

22.8.2018 | Město Vsetín

vsetinMěsto Vsetín se rozhodlo investovat do oprav jednoho z nejstarších sídlišť. Obyvatelé sídliště Luh se dočkají úprav chodníků, hřišť i městského mobiliáře.


Čtvrtou etapou pokračuje regenerace sídliště Luh, které paří k nejstarším ve Vsetíně. Na rozdíl od předchozích ji město financuje z vlastních finančních prostředků. Stavební práce byly zahájeny v červnu tohoto roku a dokončení této etapy je podle smlouvy o dílo naplánováno na začátek listopadu.

 „Předmětem čtvrté etapy regenerace jsou stavební úpravy stávajících chodníků, dětských hřišť, multifunkčního hřiště, ploch pro kontejnery na komunální a tříděný odpad, odvodňovacích žlabů, sadové úpravy a městský mobiliář, vylíčil technik úřadu Josef Šťastný. Pracuje se ve vnitrobloku mezi ulicemi Svornosti a Jasenická.

Na dětském hřišti u domu čp. 1799 dojde k výměně dopadové plochy, kdy stávající kačírek nahradí litý pryžový povrch a plochy pod mobiliářem budou ze zámkové dlažby. Hrací prvky na tomto hřišti zůstanou zachovány.

Další dětské hřiště v sousedství velkého hřiště se dočká nového pískoviště a hracích prvků – domečku a škuneru s minihnízdem. Nebude opět chybět nový mobiliář a litý pryžový dopadový povrch.

"Rekonstrukce se dočká i stávající velké asfaltové hřiště,“ přiblížil Josef Šťastný, podle něhož toto sportoviště dostane nový umělohmotný modulový povrch, bude vybaveno mantinely, síťovým oplocením, košem na  streetball, integrovanými brankami, sloupky na uchycení sítí na volejbal, tenis a nohejbal a také lajnováním na řadu míčových sportů. Na zpevněných plochách kolem hřiště bude nový mobiliář, a to lavičky, koše na odpadky či stojany na kola.

U starého a nefunkčního hřiště na volejbal bude odstraněn povrch z litého asfaltu a plocha bude zatravněna.

Součástí čtvrté etapy regenerace je dále osazení nového městského mobiliáře – laviček, odpadkových košů, sušáků na prádlo a klepačů na koberce.  U domu čp. 1797 vznikne nová vydlážděná plocha pro umístění kontejnerů na komunální a tříděný odpad.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Regenerace sídliště Luh

Zdroj fotkypixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: