Zlínské
Zelenenoviny.cz

Vsetín nově vyváží papír každý týden

16.8.2021 | Vsetín

Město podporuje obyvatele v tom, aby třídili odpad. Kontejnery na papír bývají stále plné, proto se radnice rozhodla ke zvýšení frekvence svozu papíru na 1x týdně. 


Od 12. července vsetínská radnice zvyšuje frekvenci svozu papíru. Stejně jako plasty bude i papír Technickými službami Vsetín vyvážen z kontejnerů na tříděný odpad jednou týdně, a to dle lokality v pondělí nebo úterý. Dosud to bylo jednou za 14 dnů.

 

Vedení města přistupuje k obdobnému kroku, k němuž došlo v polovině roku 2019 v případě plastového odpadu. „Jedním z možných důvodů je stále větší oblíbenost nákupů přes e-shopy a tudíž neustálé navyšování produkce papírových obalů a dalšího papírového odpadu. Ten pak často končí i mimo pro něj určené nádoby a způsobuje nepořádek,“ uvedl místostarosta Pavel Bartoň s tím, že k přeplňování kontejnerů často dochází i vhazováním nerozřezaných či nerozložených krabic od velkých spotřebičů. Tím dochází k situacím, že v nádobě je z větší části vzduch, ačkoliv je na pohled plná. 

 

I přes navýšení nákladů na svoz této komodity o přibližně jeden milion korun ročně nedojde aktuálně ke zvýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadů. 

 

Zvýšení frekvence svozu separovaného odpadu by mělo více motivovat lidi k jeho třídění a vést ke snižování množství směsného komunálního odpadu, který je za stále rostoucí ceny ukládán na skládky.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Vsetín

Zdroj fota: Město Vsetín

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Reklama: