Zlínské
Zelenenoviny.cz

Voda z Bělovské studánky je pitná

15.4.2021 | Zlín

Bělovskou studánku naleznete u cyklostezky z Bělova do Otrokovic. Patří mezi oblíbený pramen a nachází se na okraji stinného lesa. Rozbor vody v posledních letech kolísal, nyní se dle rozborů voda považuje za pitnou a neškodnou.

 

 


Lidé v Otrokovicích, kteří rádi užívají vodu z Bělovské studánky, mají důvod k radosti. Podle nových rozborů je voda ze studánky opět pitná.

 

Poslední provedené rozbory ze začátku prosince prokázaly dobrou kvalitu vody z Bělovské studánky. Kvalita vody vyhověla parametrům pro pitnou vodu.

 

Dle rozboru Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě je voda nezávadná nejen podle mikrobiologických ukazatelů, nevyskytují se v ní koliformní bakterie, enterokoky ani bakterie Escherichia coli, ale také fyzikální a chemické. Splňuje tedy požadavky pro pitnou vodu.

 

U zdejší vody byly jak po stránce mikrobiologické, tak po stránce chemické prokazatelně dodrženy požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a tepelnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: zlin.cz

Zdroj fota: MěÚ Otrokovice 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: