Zlínské
Zelenenoviny.cz

Více než dva tisíce nových stromů v Kroměříži

30.5.2022 | Kroměříž

Město Kroměříž společně se žáky základních škol a studenty Gymnázia Kroměříž vysadilo na území města více než 2300 stromů a několik stovek keřů. Vysazeny byly buky, duby, jedle, třešně, hrušně, javory či habry. Mezi vybrané lokality patří Velké náměstí, náměstí Míru, ulice Moravská a vrchol kopce Barbořina.


Kroměřížská radnice spolu s žáky základních škol a studenty Gymnázia Kroměříž na jaře vysadila či ještě vysadí na území města více než 2300 stromů a k tomu několik stovek keřů. „Nová zeleň se objevila či ještě objeví na rušných místech, jako je Velké náměstí, náměstí Míru či ulice Moravská, ale také na vrcholu kopce Barbořina, kde radnice dokončila Naučnou stezku veverky Čiperky,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka.

V lese na vrcholu kopce Barbořina byly v zimě odstraněny suché a nebezpečné dřeviny. Na jaře bylo v lokalitě vysázeno více než 2100 nových stromů. „Jednalo se o buky, duby, jedle, třešně, javory či habry. S výsadbou pomáhaly děti ze základních škol Slovan, U Sýpek a z církevní základní školy. Ekoložka města jim k tomu navíc připravila naučný doprovodný program,“ doplnil místostarosta Vratislav Krejčíř.

Téměř dvě desítky nových ovocných stromů bude vysazeno v sadu za Podzámeckou zahradou. „Budou se na tom podílet studenti Gymnázia Kroměříž,“ dodal Peštuka. V místní části Vážany ve větrolamu za cihelnou bylo vysazeno 150 dubů, které zaplnily prázdná místa po loňském odstranění odumírajících a nebezpečných topolů.

K odclonění bytových domů v rušné ulici Moravská byly vysazeny čtyři okrasné hrušně, které zaujmou bohatým kvetením a malými plody, jež vydrží na stromě až do zimy a jsou atraktivní potravou pro ptactvo. Na Velkém náměstí bylo vysazeno šest dubů kulovitého tvaru koruny do nádob mobilní zeleně.

„Alespoň částečně přispějí k ozelenění kamenného středu města. Je škoda, že kvůli stanovisku památkářů nelze na Velké náměstí i na jiná náměstí vysadit stromy přímo do země. Vhodná místa by se jistě našla, vidíme to na příkladech jiných měst. Tyto stromy by přispěly k celkově příznivějšímu ovzduší zejména v létě. Je známo, že pod korunami bývá vlhčí klima a nižší teplota vzduchu, než je na vydlážděných plochách,“ mínil Krejčíř.

V minulém roce město vysadilo zhruba 300 stromů a podobné množství keřů. Objevily se například v biocentrech Šlajza a Hráza, v lokalitě Medkovy rybníky, na Švabinského nábřeží, ve Zlámance a Vážanech, v Trávnických zahrádkách, na Barbořině či v ulicích Bílanská, Kotojedská, Soudní, Spáčilova a Vejvanovského. Vedení radnice každoročně vysazuje stromy v krajině a podle možností i v samotném městě.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město-Kroměříž.cz

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: