Zlínské
Zelenenoviny.cz

Ve Zlíně vyrostou květnaté louky

23.11.2021 | Zlín

Město začalo s přípravou stavby Přírodní louky Boněcko-mokřad. Na konci léta příštího roku by měla být přírodní stavba hotová. Původní místo pro kukuřici se promění v domov pro mnoho druhů hmyzu a bezobratlých. Louky budou moci využívat obyvatelé k relaxaci.


Odbor městské zeleně připravuje stavbu Přírodní louky Boněcko-mokřad, která bude realizována před protipovodňovou hrází na Bartošově čtvrti. Zemědělská plocha využívaná k pěstování kukuřice se teď promění v květnaté louky.

Tam, kde původně rostla kukuřice, teď vykvete přírodní louka. Dříve intenzivně hospodářsky využívaná oblast se díky výsadbě stromů a keřů stane životním prostorem pro mnoho druhů hmyzu a bezobratlých. Louky tak poslouží životnímu prostředí i obyvatelům Zlína k relaxaci.

„Založením „Přírodních luk Boněcko“ dojde k vytvoření nejen ekosystému pro růst různých druhů rostlin a pro život mnoho druhů hmyzu, ale také prostoru ke krátkodobé rekreaci obyvatelLouky o celkové výměře 2,40 hektarů budou zelenou protiváhou zastavěnému prostředí Bartošovy čtvrti. Termín dokončení je v srpnu 2022,“ uvedl náměstek primátora města Zlína Bedřich Landsfeld.

Dominantou kvetoucí louky by měl být mokřad, který zvýší různorodost ploch v krajině. Průměrná hloubka vody bude 30 cm a jeho zdrojem bude řeka Dřevnice.

Zahájení první etapy výstavby proběhne v listopadu 2021 výsadbou stromů, poté navážou zemní práce výkopem mokřadu. V dubnu roku 2022 se zahájí druhá etapa. Vybudují se štěrkové trávníky, které vytvoří propojovací pěšiny mezi cyklostezkou, protipovodňovou hrází a mokřadem. Dále budou vysazeny keře, vysety trvalé květnaté louky a osazen drobný mobiliář.

Stavba „Přírodní louky Boněcko – mokřad“ je umístěna do prostoru mezi řeku Dřevnici, železniční trať Vizovice – Otrokovice a protipovodňovou hráz před Bartošovou čtvrtí. Dotčené území je součástí údolní nivy řeky Dřevnice.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Zlin.cz

Zdroj fota: 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: