Zlínské
Zelenenoviny.cz

V Uherském Hradišti rozkvete další květinový pestrobarevný záhon

1.5.2020 | Uherské Hradiště

S nebývalým ohlasem se v loňském roce setkala výsadba květinového záhonu mezi autobusovým nádražím a Velehradskou třídou, kde byla na ploše 500 m2 vyseta směs trvalek a letniček. V letošním roce na tuto květinovou výzdobu naváže město vysázením dalšího záhonu, který bude lemovat část Velehradské třídy z protější strany.


Na tomto místě nebude květinový záhon lemován plůtkem tak, jako je tomu u autobusového nádraží, ale z důvodu přesahu parkujících vozidel nad pás zeleně bude okraj záhonu doplněn kačírkem. 
 

Vysetí květinové směsi předchází příprava záhonu, která už byla zahájena, vlastní osev směsi letniček a trvalek bude proveden v první polovině května. 

Kombinace květin bude stejná jako u loňského výsevu, budou tedy zastoupeny ze 40% letničky a z 60% trvalky těch druhů rostlin, které jsou vhodné pro zatížené a suché prostředí. 
 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: mesto-uh.cz

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: