Zlínské
Zelenenoviny.cz

V Uherském Hradišti jde do ostrého provozu nová mlžící stěna

1.11.2018 | Uherské Hradiště

hořící uhlí v tepelné elektrárněObyvatelé ulice Na Zápovědi se dočkali nového řešení problémů s velkou prašnosti ze skládky uhlí místní tepelné elektrárny. V říjnu totiž zahájila ostrý provoz mlžící stěna, jejíž vodní bariéra dokáže podle expertů prašnost výrazně snížit.


Obyvatelé ulic sousedících s uherskohradišťskou teplárnou se dočkají podstatného kroku ke snížení prašnosti ze skládky uhlí. Zařízení snižující prašnost pomocí vodní mlhy právě úspěšně ukončilo zkušební provoz a nedávno přešlo do trvalého režimu. Nová mlžící stěna doplňuje před 3 roky zregenerovanou zelenou stěnu oddělující skládku uhlí v teplárně od obytné zástavby a také snahu o sníženou prašnosti díky menšímu objemu skladovaného uhlí. Město Uherské Hradiště i teplárna si od kombinace všech opatření slibují významné zlepšení stavu prašnosti, která dlouhodobě trápí místní obyvatele.

Město Uherské Hradiště se zasazuje o řešení problematiky prašnosti ze skládky již delší dobu a ve spolupráci se společností CTZ s.r.o. se touto problematikou intenzivně zabývá. Vedení radnice doufá, že kombinace nové mlžící stěny s předchozími opatřeními, jako bylo například snížení objemu skládky uhlí či zregenerovaná stěna ze stromů a keřů přinese kýžený efekt a významně napomůže snížit prašnost v okolí skládky.

Již při regeneraci zelené stěny byly na místě vysazeny desítky nových stromů a stovky keřů. Podstatným krokem ke snížení prašnosti bylo i nové řízení návozů uhlí v průběhu roku. Omezení množství skladovaného uhlí teplárna praktikuje od roku 2014.  Jde o to, aby na skládce bylo vždy jen minimální nezbytné množství uhlí podle ročního období a potřeb kotelny.

Novou mlžící stěnu tvoří 3 ocelové sloupy o výšce 10 metrů, na jejichž vrcholu jsou vysokootáčkové rotační hlavice, doplněné ventilátorem. Tyto hlavice se otáčejí vpravo i vlevo a tím vytváří jemnou vodní mlhu, která skrápí skládku uhlí i otevřenou manipulační plochu. Clona vodní mlhy na sebe váže prachové částice unášené větrem, ty rychle klesnou k zemi a nešíří se volně ovzduším. Provoz mlžící stěny je řízen řídící jednotkou, která vyhodnocuje vstupní data z meteorologické stanice a funguje v automatickém nebo ručním režimu. Mlžící jednotky za příznivých klimatických podmínek mlží otevřený prostor a zvlhčují povrch skládky.

Mlžící stěně před nedávnem skončil zkušební provoz, během kterého bylo potvrzeno, že splňuje hlukové limity a veškerou legislativu pro provoz zařízení. Stěna bude v provozu celoročně, a to i v zimním období, pokud budou splněny podmínky pro směr a sílu větru. Vedení radnice uvedlo, že velkou výhodou mlžící stěny je její energetická nenáročnost a nároky na kvalitu, čistotu a spotřebu vody.

Nyní má město Uherské Hradiště i společnost CTZ v plánu důkladně sledovat efekt mlžící stěny a optimalizovat její chod.

Redakčně upraveno.

Zdroj: Mlžící stěna v areálu teplárny jde do ostrého provozu

Zdroj fotky: www.pixabay.com

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: