Zlínské
Zelenenoviny.cz

V parku začala jarní výsadba dřevin

25.5.2021 | Valašské Meziříčí

V parku začaly výsadbové práce, kdy bude vysázeno více než 150 stromů a keřů. Park se nachází u zámku Kinských, který od roku 2019 prochází rozsáhlou rekonstrukcí. 


Více než 150 stromů a keřů vysazují v těchto dnech zaměstnanci dodavatelské firmy v Zámeckém parku u zámku Kinských. Díky příznivým klimatickým podmínkám zřejmě zvládnou dokončit práce v předstihu.

 

Bezmála dvě stovky stromů v památkově chráněném Zámeckém parku zámku Kinských prošly do konce března odborným ošetřením. „Část z nich, konkrétně 51 stromů, však musela být na základě odborného posudku kvůli špatnému zdravotnímu stavu smýcena. Tyto práce probíhaly ve spolupráci s Miroslavem Dvorským z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí, aby nebyli ohroženi hnízdící ptáci či veverky,“ uvedla místostarostka Yvona Wojaczková. „Díky chladnému počasí nedošlo při revitalizaci parku k poškození bylinné vegetace, ani k výraznějšímu rušení ptáků při hnízdění,“ zhodnotil Miroslav Dvorský.

 

Od začátku dubna pak v parku probíhá výsadba 57 nových stromů a 98 vzrostlých keřů. „Práce mají být dokončeny nejpozději do poloviny letošního roku. Zatím ale vše nasvědčujeme tomu, že se je podaří výrazně urychlit. Následně bude probíhat rozvojová péče o nové dřeviny a to do konce roku 2023,“ řekl Tomáš Kunc, referent odboru komunálních služeb radnice. I když je Zámecký park zámku Kinských nadále volně přístupný, měli by návštěvníci s ohledem na probíhající práce dbát zvýšené opatrnosti.

 

Zámecký park byl založen na rozhraní 18. a 19. století. Od roku 1964 je spolu se zámkem Kinských, který vlastní Zlínský kraj, chráněn jako kulturní památka.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Valašské Meziřící

Zdroj fota: MěÚ Valašské Meziříčí

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: