Zlínské
Zelenenoviny.cz

Uherské Hradiště vyhlašuje ideovou soutěž “Revitalizace nábřeží řeky Moravy”

13.2.2018 | Uherské Hradiště

řeka MoravaMěsto Uherské Hradiště vyhlašuje ideovou kombinovanou (urbanistickou architektonicko - krajinářskou) soutěž "Revitalizace nábřeží řeky Moravy" a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky.

Předmětem soutěže je nalezení nejvhodnějšího městotvorného konceptu ztvárnění prostoru nábřeží řeky Moravy za účelem jeho oživení. Jedná se o pás na levém a částečně pravém břehu řeky v délce cca 1000 m.

Město je dlouhodobě otočeno k řece zády. Urbanistický a respirační potenciál nábřeží řeky ani v části, která těsně přiléhá k centrální zóně - k městské památkové zóně a jejímu ochrannému pásmu, není využit. Doposud se dokonce nepodařilo vhodně začlenit krajinu do urbanistické struktury města.  

Současný stav nábřeží nevybízí k rekreaci, sportování a k aktivnímu trávení volného času, je většinou nekvalitní a spíše jen tranzitní pěší a cyklistickou stezkou. Prostor je od navazujících městských prostor, areálů a budov ohrazen neprostupnými ploty a stěnami, jakákoliv funkční a prostorová interakce s přiléhajícími neprostupnými areály neprobíhá, a to ani v případě veslařského klubu, restaurace Koruna, sokolského areálu či gymnázia. Prostor není dostatečně vybaven městským mobiliářem (lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola, veřejným osvětlením), jakýmikoliv místy k zastavení a spočinutí, herními prvky pro děti, posilovacími prvky pro dospělé a seniory, ani žádnými jinými atraktivními či uměleckými prvky. Přístupy pod hráz a na bermu fakticky neexistují a nejsou řešeny, informační systém zcela chybí. Jen několik sjezdů z hráze dolů na úroveň bermy slouží výhradně správci toku pro údržbu koryta řeky, čištění a sečení trávy.

Město očekává silnou a nosnou ideu, která bude přesvědčivým startovacím impulsem ke koncepční proměně a revitalizaci zanedbaného nábřeží, které se stane důstojnou a organickou součástí prostředí městského centra a památkové zóny.

Nejzazší datum odevzdání soutěžních návrhů je stanoveno na 17:00 hodin dne 2. května 2018.

zdroj: www.mesto-uh.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Reklama: