Zlínské
Zelenenoviny.cz

Uherské Hradiště má vzdělávací zahradu pro děti

7.4.2020 | Uherské Hradiště

V průběhu roku 2019 byla v areálu zahrady Mateřské školy Na Rybníku v Mařaticích zrealizována nová zahrada a hřiště v přírodním stylu. Realizace projektu nazvaného ,,Už vím, jak se žije v trávě - zahrada v přírodním stylu MŠ Na Rybníku" byla možná díky podpoře poskytnuté Ministerstvem životního prostředí. 


 

Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním  kontaktu s přírodním prostředím. 

 

Byla provedena úprava zahrady na ploše 250 m2, bylo nainstalováno sedm objektů - venkovní učebna, záhony s kompostérem nebo dřevěné lávky, a uspořádáno pět participačních aktivit, na nichž se přímo podílely i děti - například vybudováním živého proutěného tunelu nebo hmyzího domečku. 

 

Byl splněn základní záměr celého projektu - nevyhovující zahrada byla přetvořena na přírodní učebnu a hřiště. 

Díky realizaci projektu tak mohla začít aktivní výuka v přírodním prostředí s koncepcí vycházející ze strategie Školního vzdělávacího programu. Ekologickým přínosem je zde upevňování citových vztahů dětí k rodině, přírodě, okolí a k životnímu prostředí vůbec - děti chápou lépe svět kolem nás, jsou vedeny k sounáležitosti s místem a děním. 


Významným ekologickým přínosem je to, že díky venkovní učebně se dětem přibližuje příroda, je v nich vzbuzována touha po poznání a budován přirozený kladný vztah k přírodě. Děti se také učí přírodu chránit - zahrada umožňuje dětem objevovat, zkoumat a prožívat skutečný svět. Preferuje přímou zkušenost pro získávání poznatků, dovedností a návyků. Děti mají dostatek pohybu, navíc venku v přirozeném prostředí. Zahrada je tedy po realizaci projektu smysluplně využívána k ekologické výchově a vzdělávání dětí, díky čemuž získávají praktické poznatky o přírodních dějích. Projekt je dlouhodobě využitelný a udržitelný. 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Zpravodaj města Uherské Hradiště 

Zdroj fota: pixabay.com
 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: