Zlínské
Zelenenoviny.cz

Uherské Hradiště chystá bezplatný sběr vybraných druhů odpadu

24.10.2018 | Uherské Hradiště

kontejner s odpademBěhem listopadu a začátkem prosince nabídne Uherské Hadiště občanům možnost bezplatného využití kontejnerů na kompostovatelný bioodpad, kovové materiály, elektroodpad a velkoobjemový odpad.


Na podporu legální likvidace odpadů a s cílem snižovat vytváření černých skládek připravilo město Uherské Hradiště podzimní bezplatný sběr vybraných druhů odpadu formou velkoobjemových kontejnerů.

Kontejnery na kompostovatelný bioodpad budou přistaveny do vybraných místních částí (Sady, Vésky a Míkovice) na 7 dní. Kontejnery jsou určeny na trávu, plodiny, listy, apod. a nepatří do nich například větve nebo živočišný odpad.

Sběr velkoobjemového (nábytek, matrace, pneumatiky, atd.), kovového a elektro odpadu bude probíhat na určených místech za dohledu proškolených pracovníků vždy v sobotu od 8 - 13 hod. Do těchto kontejnerů nepatří stavební suť, barvy, ropné látky ani autobaterie.

Konkrétní umístění kontejnerů s rozpisem dnů naleznete na webových stránkách uherskohradištské radnice.

Redakčně upraveno.

Zdroj: Bezplatný sběr vybraných druhů odpadu

Zdroj fotky: www.pixabay.com

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: