Zlínské
Zelenenoviny.cz

Propojení cyklostezek přes město v Otrokovicích je u konce

16.7.2020 | Otrokovice

Cyklisté se nyní mohou bezpečně přepravit přes centrum města. Nově vybudovaná stezka pro chodce a cyklisty vedoucí přes sídliště Střed je hotová. Její výstavba byla rozdělena do dvou etap.


 

V loňském roce byla v první etapě uskutečněna výstavba stezky pro pěší a cyklisty podél ulice Jiráskovy a Obchodní a úsek k ulici Třebízského.
 

Letos navázala na první etapu cyklostezky její druhá etapa, a to stezka pro pěší a cyklisty v ulici Družstevní a úseky k ulici Nábřeží a středem sídliště k ulici Svobodova. Součástí stavby cyklostezky je nové veřejné osvětlení, navazující úpravy s napojením na stávající chodníky, odpočívadla a vegetační úpravy.

 

Výstavba si vyžádala pokácení čtyř javorů. Ty byly nahrazeny náhradní výsadbou. Vysázeno bylo devět líp srdčitých, čtyři sakury a další čtyři alejové stromy. Celkem tak bylo ve druhé etapě vysázeno sedmnáct stromů. Ostatní stromy ve stávajícím stromořadí byly ponechány.


 

Redakčně upraveno.

Zdroj: otrokovice.cz

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: