Zlínské
Zelenenoviny.cz

Pod Svatým Hubertem bude zadržovat vodu soustava tůní

6.10.2017 | Valasskeklobouky.cz

tuneVALAŠSKÉ KLOBOUKY – V rámci opatření k zadržování vody v krajině a jako součást drobných protipovodňových opatření vybudovalo město Valašské Klobouky v lesní nivě Dešňanského potoka soustavu tří tůní. Ty by měly v lokalitě pod Svatým Hubertem pomáhat s rozvíjením biodiverzity a hospodařením s vodou ve volné krajině.


Tůně o celkové ploše vodní hladiny 183 m2 a souhrnném objemu 160 m3 byly vytvořeny s přispěním Ministerstva životního prostředí ČR z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celkové náklady činily necelých 71 tisíc korun, z nichž 56 tisíc pokryla dotace.

„Tůně pod Svatým Hubertem jsou prvním zrealizovaným opatřením z devíti možných záměrů k zadržování vody ve valašskokloboucké krajině. Vytvoření biotopu s vodní a mokřadní plochou má být prospěšné k zamezení úbytku vody, který je na celém našem území evidentní. Při déletrvajících deštích pak budou tůně plnit funkci zpomalování odtoku, čímž budou preventivně působit proti povodním. Podobná opatření bych si uměl představit v každém údolí, stejně jako je tomu například v Rakousku,“ sdělil místostarosta města Valašské Klobouky Martin Janík.

Vodní plochy mají rovněž potenciál stát se turistickým cílem a místem rekreace. „Tuto zajímavou lokalitu, která se nachází v blízkosti cesty na Královec a také nedaleko trasy plánované cyklostezky směrem na Brumov, bychom v budoucnu rádi rozvinuli. Uvažujeme nad vytvořením atraktivního prvku nebo areálu, například stezky pro bosé nohy,“ sdělila k záměru starostka Eliška Olšáková.

K dalším opatřením, která byla prověřována, patří mimo jiné poldr na Hladném Pustém či malé vodní nádrže v Záhumení, nad rybníky, na Trhovisku nebo v remízku za kotelnou. „Těmto a dalším záměrům jsme se věnovali, někde je třeba řešit vlastnické vztahy, jinde jsou vedeny technické sítě. Jejich přeložky jsou finančně nákladné, a tak se snažíme hledat další vhodné varianty,“ dodal Martin Janík s tím, že tvorba přírodě blízkých opatření k zadržení vody v krajině nabývá v poslední době na stále větší naléhavosti a významu.

Lenka Zvonková, tisková mluvčí

zdroj: valasskeklobouky.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Reklama: