Zlínské
Zelenenoviny.cz

Otrokovice nabízí kompostéry zdarma

12.10.2021 | Otrokovice

Technické služby v Otrokovicích nabízí bezplatně občanům rodinných domů kompostéry. K dispozici je 1100 kompostérů a občané si mohou vybrat ze dvou typů - kompostér o objemu 600 l a 1000 l. 


Efektivní nakládání s odpady, jejich třídění a další využívání je jedním z dlouhodobých cílů Otrokovic. K jeho naplnění budou nově pomáhat i kompostéry umísťované přímo u rodinných domů. Lidé tak pohodlně vytřídí i drobný biologický odpad, který dříve končil v popelnicích.

„O kompostéry k bezplatnému užívání mohou žádat občané bydlící v rodinných domech v Otrokovicích. Celkem je k dispozici 1100 kompostérů. Pro výběr optimální velikosti kompostérů přizpůsobené výměře zahrady budou moci občané vybírat ze dvou typů, a to z kompostérů o objemu 600 l a 1000 l, přičemž od každé velikosti je 550 ks. Na pořízení kompostérů se nám podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí, díky čemuž je můžeme občanům poskytnout zdarma,“ přiblížil jednatel Technických služeb Otrokovice Vladimír Plšek.

Tato akce je dalším krokem v dlouhodobém snažení našeho města k omezení množství odpadů ukládaných na skládku a naopak k jeho maximálnímu třídění a využívání. Technické služby jsou v tomto ohledu velmi aktivní a stále hledají nové možnosti, jak minimalizovat odpad odvážený na skládku a šetřit tak přírodu. Neméně významná je také finanční úspora za skládkování,“ uvedla starostka města Hana Večerková.

Na nakládání s odpady se totiž stále přísněji dívá i legislativa, která udává, že skládkový poplatek se bude do roku 2029 postupně zvyšovat až na trojnásobek. K tomu je obec navíc povinna od roku 2025 vytřídit minimálně 60 % komunálního odpadua od roku 2030 nebude možno na skládky ukládat nevytříděný komunální odpad vůbec.

Obyvatelé Otrokovic mají dnes možnost biologicky rozložitelný odpad ze svých zahrad ukládat do kontejnerů v husté síti sběrných dvorů, odkud putuje ke zpracování na kompostárnu. Že této možnosti opravdu využívají, dosvědčuje více než 600 t zahradního odpadu a 300 t větví každoročně uložených do sběrných dvorů. Stále však značné množství tohoto odpadu končí v popelnicích, zejména pak tzv. kuchyňský odpad, jako jsou zbytky ovoce a zeleniny. Kompostéry tak budou doplňkem ke sběrným dvorům, aby veškerý organický odpad ze zahrad a domácností byl přeměněn na kompost a neskončil na skládce,“upřesnil jednatel Technických služeb Otrokovice Vladimír Plšek. Při optimálním využití všech kompostérů by v nich mohlo být ročně zpracováno až 500 t organického odpadu. Navíc občané získají zdroj výborného přírodního hnojiva a humusu pro své zahrady a naučí se správně kompostovat. 

 

 

Základní informace pro poskytování kompostérů:

·        Žadatel musí mít trvalý pobyt na území města Otrokovice a být majitelem či uživatelem rodinného domu.

·        Žadateli bude kompostér zapůjčen do bezplatného užívání na základě smlouvy o výpůjčce – viz příloha. Při podpisu smlouvy se žadatel prokáže občanským průkazem.

·        Kompostéry budou vydávány v areálu Technických služeb Otrokovice, ul. K. Čapka 1256, od 6.10.2021. 

·        Žadatelé si musí termín k vyzvednutí kompostéru rezervovat v rezervačním formuláři na stránkách Technických služeb Otrokovice ZDE

·        Kompostér váží cca 20 kg a lze jej převézt v zavazadlovém prostoru osobního automobilu.

·        Další informace sdělí paní Orlová a Topolánková, tel. 577 922 329, tso@tsotrokovice.cz 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Otrokovice

Zdroj fota: Město Otrokovice

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Reklama: