Zlínské
Zelenenoviny.cz

Otrokovice mají nové popelnice ke třídění kovových obalů

24.3.2021 | Zlín

Lidé čím dál více využívají kontejnery ke třídění odpadu. V Otrokovicích proto přibylo dalších několik nádob na kovové obaly. 

 

 


 

V Otrokovicích přibylo dalších dvacet červených odpadových nádob určených ke sběru kovových obalů. Rozmístěny byly na otrokovických sídlištích Střed, za poliklinikou a Trávníky.

 

Důvodem je snaha města rozšířit třídění odpadů o další využitelnou surovinu, která doposud bez užitku končí ve směsném komunálním odpadu na skládce.

K 1. lednu letošního roku vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který ukládá obcím povinnost vytřídit a recyklovat v roce 2025 minimálně 60% komunálního odpadu. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, musí se dosavadní systém třídění ještě daleko více zintenzivnit.

 

Nyní se v Otrokovicích nachází více než 200 stanovišť s kontejnery na papír, plasty a sklo a patnáct sběrných dvorů, kam můžou občané odkládat všechny ostatní složky komunálního odpadu. 

Lze tedy říci, že systém sběru odpadů je pro občany vysoce komfortnější a záleží na zodpovědném přístupu každého z nás, aby odpad řádně roztřídil a uložil do označené odpadové nádoby.

Rozšíření tříděného sběru o kovové obaly bylo umocněno zvyšujícím se výskytem kovových obalů v komunálním odpadu, a to jak plechovek od nápojů, tak i konzerv od potravin či krmiv pro domácí mazlíčky.

 

Z důvodů barevného rozlišení od ostatních druhů odpadů byly pro sběr kovů zvoleny červené odpadové nádoby o objemu 240 l, které dříve sloužily pro svět papíru (dnes jsou pro papír určeny modré nádoby).

Větší kovové předměty je nutno tak jako doposud ukládat do kontejnerů ve sběrných dvorech. 

 

Rozmísťování dalších nádob na kovové odpady v Otrokovicích bude postupně pokračovat tak, aby během následujících dvou letech bylo pokryto celé město.

 

Redakčně upraveno. 

Zdroj: Zlin.cz

Zdroj fota: MěÚ Otrokovice 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Reklama: