Zlínské
Zelenenoviny.cz

Holešov rozšiřuje možnosti třídění odpadu

27.11.2018 | Holešov

sklo v kontejneruHolešov vychází vstříc občanům a rozšiřuje počet míst, na která lze přinést nejen vytřízené plasty, papír či sklo, ale i starý textil a drobný kovový odpad.


V rámci podpory třídění odpadu a i snižování docházkové vzdálenosti ke kontejnerům zajistilo město Holešov ve spolupráci se společností Technické služby Holešov, s.r.o., další tři nová stanoviště kontejnerů na tříděný odpad.

Nové nádoby na odpad najdete na následujících stanovištích:

- na ulici Dukelská u domu č. p. 418: kontejnery na papír, plasty a textil

- na ulici Dukelská u domu č. p. 424: kontejnery na papír, plasty a kovy

- na ulici Havlíčkova u domu č. p. 1134: kontejnery na papír, plasty a sklo.

Redakčně upraveno.

Zdroj: Nová stanoviště na třídený odpad

Zdroj fotky:

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: