Zlínské
Zelenenoviny.cz

Holešov dal občanům k dispozici kontejnery na kovy

13.9.2018 | Město Holešov

plechovkyObyvatelé města Holešov již mohou vyhazovat kovové obaly do nově zřízených kontejnerů. Na sedmi místech naleznou občané také seznam odpadů, které zde mohou odkládat.


Město Holešov ve spolupráci se společností Technické služby Holešov, s.r.o., připravilo pilotní projekt „Sběr kovových odpadů do kontejnerů“.
Na vybraných stanovištích jsou umístěny šedé kontejnery s nálepkou KOVOVÉ ODPADY, která obsahuje informace, jaké kovové odpady zde mohou občané odkládat. Jedná se o plechovky od nápojů a potravin a ostatní kovové předměty z domácností, které často skončí v kontejnerech na zbytkový odpad, přičemž se jedná o druhotnou surovinu.

Stanoviště:
1. Novosady 1361 - stanoviště kontejnerů na směsný komunální odpad
2. Novosady 1363 - stanoviště kontejnerů na směsný komunální odpad a elektro
3. Novosady u Domu s pečovatelskou službou - stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
4. Dukelská 424 - stanoviště kontejnerů na směsný komunální odpad
5. Družby 1381 - stanoviště kontejnerů elektro, textil a bio
6. U Letiště 1194 - stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
7. U Letiště 1272 - stanoviště kontejnerů na tříděný odpad

 

Do kontejnerů NEPATŘÍ obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami.

Zdroj: Občané Holešova mají k dispozici kontejnery na kovy

Zdroj fotky: www.pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: