Zlínské
Zelenenoviny.cz

Záhlinice mají novou alej habrů

29.3.2021 | Zlín

Záhlinice se nachází v části města Hulín (okres Kroměříž) a nedávno zde byla vysázená nová stromová alej, která je tvořená habry. Dále je tu několik rybníků, které obývá mnoho druhů živočichů a v okolní přírodě i několik set druhů ptáků. 


V Záhlinicích, které jsou místní částí města Hulína, je vysazená nová stromová alej tvořená 16 habry obecnými. Nachází se na pozemku mezi komunikací I. třídy a plochou určenou k výstavbě rodinných domů, řekl za hulínskou radnici Zdeněk Dvořák. 

 

„Tímto počinem přispíváme ke zlepšení životního prostředí v Záhlinicích a jejich okolí. Habr obecný byl vybrán proto, že jde o dřevinu vhodnou do protihlukových stěn a nová alej tak vytvoří přirozené optické oddělení budoucích rodinných domů od silnice, sníží hlučnost a prašnost a zachytí hluk a škodliviny z dopravy. Přispěje tak ke kvalitnějšímu bydlení,“ upozornil starosta Hulína Roman Hoza.

 

Habry obecné byly vysazeny v listopadu loňského roku, náklady ve výši cca 200 tisíc korun pokryje z větší části dotace z Národního programu Životního prostředí, a to prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, zbytek uhradí ze svého rozpočtu město. „Pro zlepšení životních podmínek stromů byly zároveň z Národního programu Životního prostředí pořízeny zavlažovací vaky, které budou u stromků instalovány vždy přes letní měsíce,“ doplnila Šárka Dostálová, referentka Odboru rozvoje města a životního prostředí hulínské radnice.

 

Vedle habrové aleje v Záhlinicích má Hulín připravené i další projekty přispívající ke zlepšení kvality životního prostředí. Letos zrealizuje výsadbu biokoridorů a biocenter v katastru města, náklady přesahující osm milionů korun pokryje v plné výši dotace z Ministerstva životního prostředí ČR. Stejně jako v předchozích letech se budou také ve velkém vysazovat letničky a další květiny.

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Zlin.cz

Zdroj fota: MěÚ Hulín 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Reklama: